Održane dvije serije radionica u sklopu izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) nositelji su izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine (S3) u čemu im stručnu podršku pruža Svjetska banka i vanjski stručnjaci za S3.

Pametna specijalizacija pristup je gospodarskom razvoju koji ima za cilj razvoj „transformacijskih aktivnosti“ u odabranim prioritetnim područjima. Države članice i regije EU usvojile su, na temelju identificiranih resursa i sposobnosti, strategije istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju kako bi usmjerile ulaganja u područja koja najbolje odgovaraju njihovom potencijalu za inovacije.

U sklopu izrade S3 za razdoblje do 2029. godine, MGOR je u suradnji s MZO i Svjetskom bankom, tijekom rujna i listopada 2021. organizirao dvije serije od ukupno 12 radionica kojima je prisustvovalo više od 400 sudionika. Na prvoj seriji radionica, održanoj u rujnu i početkom listopada 2021., okupljeni predstavnici poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice i tijela javne vlasti raspravljali su o mogućnostima redefiniranja tematskih prioritetnih područja (TPP) S3 2016.-2020. godine i o njihovim transformacijskim ciljevima. Tijekom druge serije radionica, održane u drugoj polovici listopada 2021., okupljeni sudionici imali su priliku dati konkretan doprinos definiranju smjernica za transformaciju postojećih TPP-a S3 te predložiti projektne ideje s ciljem izrade smjernica za transformaciju. Rezultati rada ovih radionica bit će temelj za kreiranje podloge za novu S3 koja je ključan strateški dokument za usmjeravanje sredstava za istraživanje, razvoj i inovacije iz EU fondova u sljedećem financijskom razdoblju 2021.-2027. godine.

Održane radionice dio su procesa poduzetničkog otkrivanja („entrepreneurial discovery process“– EDP) koji osigurava usmjeravanje sredstava namijenjenih za istraživanje, razvoj i inovacije u područja u kojima Republika Hrvatska ima najveći razvojni potencijal te koja su u skladu s potrebama i kapacitetima poslovnog sektora i znanstveno-istraživačke zajednice.

U skladu s ulogom u EDP procesu, okosnicu sudionika radionice činili su članovi tematskih inovacijskih vijeća (TIV), uz ostale predstavnike poslovne i znanstveno-istraživačke zajednice relevantne u području djelovanja TIV-a.