Edukacijski seminari

Jednodnevni edukacijski seminar  METODE PRAĆENJA I VREDNOVANJA INOVACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE održan je 5. veljače 2018. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore s ciljem upoznavanja s izazovima i mogućnostima praćenja i vrednovanja inovacijske politike Republike Hrvatske. Na edukacijskom seminaru sudjelovali su predstavnici dionika nacionalnog inovacijskog sustava, a predavači su bili međunarodno priznati stručnjaci  dr. sc. Andrea Filippetti i dr. sc. Claudio Cozza.

Edukacijski seminar obuhvatio je sljedeće teme:  (1) Uvod: praćenje i vrednovanje politike, sustava i mjera istraživanja, razvoja i inovacija;  (2) Metodologije za praćenje inovacijske politike na makro i mezo razini;  (3) Metodologije za praćenje inovacijske politike na mikro razini te  (4) Prijedlog metodologije za praćenje i vrednovanje inovacijske politike Republike Hrvatske.

Osim obrade predmetnih tema, edukacijski seminar je omogućio umrežavanje, razmjenu iskustava i poticanje međusobne suradnje dionika nacionalnog inovacijskog sustava.