O projektu INI

Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt)

Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, partner na projektu je Hrvatska gospodarska komora (HGK), a projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj  (85%).

Glavna svrha INI projekta je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije, kao i podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identificiranje novih potencijala industrijskog rasta i stvaranja poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskog gospodarstva kroz:

 • stvaranje institucionalne platforme za istraživanje i razvoj koja će omogućiti kontinuirano poduzetničko otkrivanje i inovacijski dijalog između javnog, poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, odnosno poduzeća i znanstveno-istraživačke zajednice,
 •  definiranje dugoročno usmjerenih IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja te
 • pružanje edukacija i PR alata usmjerenih na poslovni sektor kako bi se dobiveni rezultati IRI aktivnosti primijenili u svrhu podizanja produktivnosti i diversificiranja gospodarstva.

Projekt će se usmjeriti na razvoj Inovacijske mreže za industriju (INI) koja će se sastojati od Tematskih inovacijskih platformi koje služe dionicima usmjerenima na industrijski razvoj da se umreže, stvore inovacijsku zajednicu i pokreću inovacije. INI će također služiti kao platforma za komunikaciju za razvoj dugoročnih programa i smjernica za istraživanje i razvoj za aktivnosti poslovnog sektora u tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije (S3).

U skladu sa Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. predviđeno je da će daljnji razvoj Nacionalnog inovacijskog sustava (NIS) voditi uspostavi stabilnog okvira za suradnju između javnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice i industrije, što do sada nije bio slučaj. Uspostava i operativno funkcioniranje Inovacijske mreže za industriju bit će krajnji rezultat ovog Projekta. Projekt se komplementarno nadopunjuje i koristit će pojedine komponente predviđenog Strateškog projekta znanstvenog i tehnologijskog predviđanja u vidu međusobnog povezivanja i razmjene podataka, alata i metoda praćenja dostupnih kroz Nacionalni informacijski sustav u znanosti (NISUZ) te usmjeravanja prema buduće identificiranim područjima znanstvene izvrsnosti koja su cilj dugoročnih znanstveno-tehnologijskih predviđanja. Međusobno i komplementarno povezivanje s Projektom znanstvenog i tehnologijskog predviđanja doprinijet će stvaranju učinkovitog Nacionalnog inovacijskog sustava.

Strategijom poticanja inovacija RH 2014. – 2020. konačno je postavljen strateški okvir za koordiniran pristup održivom društveno-gospodarskom razvoju RH, kroz uspostavu učinkovitog inovacijskog sustava povezivanjem različitih ministarstava te drugih središnjih državnih institucija s ostalim sudionicima u društveno-gospodarskom razvoju zemlje. Upravo će uspostava Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi kroz ovaj Strateški projekt pružiti operativnu podršku gore navedenim zacrtanim strateškim smjerovima navedene Strategije. Uspostavom tematskih inovacijskih platformi omogućit će se podrška radu uspostavljenog Inovacijskog vijeća za industriju kojem je cilj koordinirati sve dionike inovacijskog sustava, s posebnim i primarnim naglaskom na poslovni sektor, a sve u cilju učinkovitog usmjerenja hrvatskog gospodarstva prema aktivnostima koje su utemeljene na znanju kao i korištenju postojećeg teritorijalnog kapitala uključujući resurse, tradiciju u industrijskoj proizvodnji te inovativnost i kreativnost dionika inovacijskog lanca vrijednosti.

Provedbom ovog projekta RH će unaprijediti nacionalni inovacijski sustav i povezati njegove dionike te uspostaviti efikasnu komunikaciju između javnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora u cilju učinkovite suradnje na aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija.

Ciljevi
 Projekt ima četiri specifična cilja:

 1. Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) te uspostaviti učinkoviti institucionalni ustroj i WEB platformu za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru Nacionalnog inovacijskog sustava
 2. Izraditi dugoročno usmjerene IRI strategije poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna područja unutar Strategije pametne specijalizacije (S3)
 3. Pripremiti zalihu projekata istraživanja, razvoja i inovacija
 4. Potaknuti jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija

Plan provedbe
Projekt se provodi kroz pet elemenata:

Element projekta 1: Podrška uspostavi i operativnom radu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

 • Aktivnost 1.1. Uspostava Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi
 • Aktivnost 1.2. Uspostava i podrška radu Međunarodnog savjetodavnog vijeća za inovacije (Inova Think Tank)
 • Aktivnost 1.3. Tehnološko mapiranje i izrada predviđanja (foresight) tehnološkog razvoja poslovnog sektora

Element projekta 2: Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja i priprema zalihe IRI projekata

 • Aktivnost 2.1 Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna područja S3
 • Aktivnost 2.2. Priprema zalihe IRI projekata poslovnog sektora

Element projekta 3: Promocija inovacijske politike i jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

 • Aktivnost 3.1. Promocija inovacijske politike
 • Aktivnost 3.2. Jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

 • Aktivnost 4.1. Promidžba i vidljivost projekta

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija

 • Aktivnost 5.1. Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 

Očekivani rezultati projekta 

Očekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi:

 • Poduzećima pružena nefinancijska potpora
 • Uspostavljena tematska inovacijska vijeća
 • Uspostavljena WEB inovacijska platforma
 • Identificirani strateški projekti u sklopu svake tematske inovacijske platforme
 • Pripremljene IRI strategije za poslovni sektor za S3 tematska prioritetna područja

Želite saznati više?