Strateški dokumenti

Nacionalne strategije za poticanje inovacija

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020.Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3), odnosno njihov cjelokupni strateški okvir služe za poticanje i sinergijsko korištenje javnih i privatnih resursa za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, a koje bi trebale rezultirati poboljšanjem učinkovitosti nacionalnog inovacijskog sustava RH.

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Na 200. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 17. prosinca 2014. godine donesena je Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. -2020.

Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj i sustavno poticanje inovacija kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva, ali i društva u cjelini.

Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. možete preuzeti OVDJE

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine koja je stupila na snagu danom donošenja.

Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Želite saznati više?