Edukacijske radionice “Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskih inovacijskih vijeća”, Zagreb, 06. – 08. veljače 2019.

U organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske gospodarske komore kao Tehničkog tajništva, u hotelu International u Zagrebu u razdoblju od 06. do 08. veljače 2019. godine, održane su edukacijske radionice pod nazivom “Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskih inovacijskih vijeća” za sve članove novoosnovanih vijeća.

Cilj edukacijskih radionica je predstavljanje i upoznavanje sa zadaćama i aktivnostima članova tematskih inovacijskih vijeća, te upoznavanje s aktivnostima provođenja “Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi” čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i u okviru kojega su radionice održane. Na radionicama su predstavljene politike i strateški okvir nacionalnog inovacijskog sustava, te javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za istraživanje, razvoj i inovacije.

Radionice su održane kako bi se stvorile pretpostavke za produktivan i učinkovit rad Vijeća te kako bi članovi između sebe detaljnije raspravili zadaće i ciljeve koje planiraju ostvariti svojim radom.

Tematska inovacijska vijeća uspostavljena su za svako tematsko prioritetno područje iz Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine a glavni cilj im je osigurati strateško upravljanje i smjernice za relevantna tematska prioritetna područja. Vijeća će, u suradnji s nadležnim tijelima, sudjelovati u kreiranju strategija istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) za poslovni sektor, usklađenih s potrebama gospodarstva.

Radionice su održane prema sljedećem rasporedu:

06. veljače 2019. godine

“Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskog inovacijskog vijeća za sigurnost”

“Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskog inovacijskog vijeća za promet i mobilnost”

“Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskog inovacijskog vijeća za energiju i održiv okoliš”,

08. veljače 2019. godine

“Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskog inovacijskog vijeća za hranu i bioekonomiju”

“Uloga, zadaća i kontekst rada Tematskog inovacijskog vijeća za zdravlje i kvalitetu života”