Održan Godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća i njihovih radnih tijela

U Zagrebu je, 16. prosinca 2019. godine, održan godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća (TIV) i njihovih radnih tijela – validacijskih odbora i akcijskih radnih grupa.

TIV-ovi su glavna koordinacijska tijela za pojedina tematska prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Njihova je glavna uloga umrežavanje i poticanje sinergijskog djelovanja poslovnog sektora, akademske zajednice i tijela javne vlasti te transfer znanja i iskustva. U TIV-ovima je trenutno više od 200 članova, a najviše je predstavnika poslovnog sektora, osobito malih i srednjih poduzeća.

Središnji dio godišnjeg sastanaka članova TIV-a bio je posvećen predstavljanju rezultata njihovih aktivnosti, provedenih u 2019. godini, a predstavili su ih predsjednici ili zamjenici predsjednika svakog pojedinog TIV-a: prof.dr.sc. Dragan Primorac, predsjednik TIV-a za zdravlje i kvalitetu života,mr.sc. Mija Šipek, predsjednica TIV-a za promet i mobilnost, g. Filip Aralica, zamjenik predsjednika TIV-a za sigurnost, dr.sc. Jasmina Ranilović te dr.sc. Ernest Vlačić, predsjednik TIV-a za energiju i održivi okoliš.

Prisutnima se pozdravnim govorom obratio i predsjednik Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske i državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić, koji je najavio aktivnosti kojima će se u 2020. godini baviti Tematska inovacijska vijeća ali i naglasio da je „Europa koja se razvija“ prvi je od stupova prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. „Europska unija, njeno gospodarstvo i tržište rada, u vremenu digitalne revolucije suočeni su s novim globalnim izazovima. U tim okolnostima daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta i poticanje digitalizacije, ulaganje u inovacije i istraživanje i razvijanje vještina prilagođenih poslovima budućnosti jamstva su konkurentnosti Unije“.

Državni tajnik Mario Antonić najavio je održavanje dvije konferencije na temu inovacija „Innovative Enerprise Week 2020“  koja će se održati od 01. do 02. travnja u Dubrovniku te konferenciju „EIT Awerness Day“ koju zajednički organiziraju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Europski institut za inovacije i tehnologiju a koja će se održati 24. veljače 2020. u hotelu International u Zagrebu. EIT Awerness day označen je u okviru HR PRES -a kao događaj D razine.

Godišnji sastanak članova TIV-a održan je u okviru „Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi“ čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner na Projektu je Hrvatska gospodarska komora. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“