Održana jedanaesta sjednica Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

Pod predsjedanjem državnog tajnika Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta g. Marija Antonića, predsjednika Vijeća, 19. lipnja 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održana je jedanaesta po redu sjednica Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske.

Na sjednici je predstavljen koncept Inovacijske web platforme kao središnje kontakt točke za sve dionike nacionalnog inovacijskog sustava koju uspostavlja Hrvatska gospodarska komora, kao partner na Strateškom projektu za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Uspostava Inovacijske web platforme omogućit će svim dionicima inovacijskog lanca vrijednosti suradnju, razmjenu informacija i distribuciju relevantnih dokumenta vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije te umrežavanje dionika za postizanje zadanih ciljeva kroz centralizaciju svih informacija na jednom mjestu. Inovacijska web platforma dodatno će pospješiti komunikaciju i suradnju između poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice i tijela javne vlasti koja je ključna za poticanje inovacija i istraživačko-razvojnih aktivnosti. Nakon što je u protekle dvije godine upravo po principu jačanja te suradnje kroz tematska inovacijska vijeća dovršen proces uspostave dugoročno održivog inovacijskog sustava Republike Hrvatske, uspostavom web inovacijske platforme slijedi i digitalno umrežavanje dionika nacionalnog inovacijskog sustava kroz jednu središnju točku. Aplikacija je namijenjena i informiranju opće javnosti u cilju podizanja svijesti o značaju istraživanja, razvoja i inovacija za jačanje konkurentnosti te rast i razvoj hrvatskog gospodarstva utemeljen na znanju i izvrsnosti. Uspostava platforme je u završnoj fazi nakon čega slijedi predstavljanje za cjelokupnu javnost i njezino puštanje u rad.

Na jedanaestoj sjednici, članovi Vijeća informirani su i o Zaključku koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na svojoj sjednici održanoj 1. lipnja 2020. kojim je prihvaćeno Izvješće o provedbi Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. za razdoblje 2015.-2018. Predmetno Izvješće sadrži podatke o provedbi mjera Strategije u razdoblju od početka njenog provođenja 2015. godine do kraja 2018. godine, a usvojeno je na devetoj, elektroničkoj sjednici Vijeća, održanoj 13. prosinca 2019. Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske tijelo je odgovorno za upravljanje provedbom Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. te je obvezno izvještavati Vladu Republike Hrvatske o stanju provedbe predmetne strategije.