Održana treća sjednica Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

Održana je i treća sjednicaInovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske. Pod predsjedanjem državnog tajnika Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta g. Marija Antonića, predsjednika Vijeća, sjednica je održana 7. siječnja 2019. u prostorijama Ministarstva. Na sjednici je usvojen Poslovnik tematskih inovacijskih vijeća čime su stvoreni preduvjeti za početak njihova rada i sazivanje prvih sjednica. Članovi tematskih inovacijskih vijeća, koja su uspostavljena za svako tematsko prioritetno područje Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine (Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i bioekonomija), imenovani su na drugoj sjednici Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske održanoj 3. prosinca 2018.

Uspostava tematskih inovacijskih vijeća jedan je od ključnih koraka u izgradnji učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava i stvaranju poticajnijeg okruženja za inovacije. Ključne zadaće tematskih inovacijskih vijeća su definirati smjernice razvoja za relevantno tematsko prioritetno područje Strategije pametne specijalizacije te pripremiti zalihu projekata poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija s odgovarajućim inovacijskim potencijalom. Putem ovih vijeća poslovni sektor se umrežava s akademskom zajednicom i tijelima javne vlasti, potiče se razmjena znanja i iskustava te pospješuje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjenih za inovativne projekte i inovacije.

Prve sjednice tematskih inovacijskih vijeća održat će se sredinom mjeseca siječnja. Na njima će članovi izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika svakog pojedinog vijeća. Predsjednici tematskih inovacijskih vijeća, nakon što ih imenuje i potvrdi Inovacijsko vijeća za industriju RH, automatizmom postaju članovima Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske i Nacionalnog inovacijskog vijeća.