Produljen poziv na iskaz interesa za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima

Zbog velikog interesa za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima te da bi omogućili prijavu što većem broju osoba, tvrtki i organizacija, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta produžilo je rok za iskaz interesa do srijede, 14. studenoga do 14 sati. Prijave se do tog roka i dalje šalju na e-adresu tivtajnistvo@hgk.hr

U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3), raspisan je poziv za iskaz interesa za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima (TIV) vezanima uz pet tematskih prioritetnih područja (TPP). Glavni cilj TIV-a je osigurati strateško upravljanje i smjernice za relevantno TPP.

Pozivamo vas da iskažete interes za članstvo u jednom od tematskih inovacijskih vijeća prema djelatnosti vaše tvrtke ili organizacije koja mora biti relevantna za područje rada TIV-a.

Odlukom o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća (TIV), koju je na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, donijelo Inovacijsko vijeće za industriju RH, osnivaju se:

  1. Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života
  2. Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš
  3. Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost
  4. Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost
  5. Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju.

Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70%), koje čine predstavnici poduzeća i predstavnici organizacija i udruženja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20%) te predstavnika tijela javne vlasti (10%).

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima (Obrazac za iskaz interesa i životopis predloženog predstavnika) potrebno je dostaviti ovjereno i skenirano elektroničkom poštom na adresu tivtajnistvo@hgk.hr ili poštom na adresu:

Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
s naznakom “Prijedlog članova TIV-ova”

najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka ovoga poziva odnosno od objave poziva na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

Dodatne informacije možete pronaći u Pozivu za iskaz interesa, kao i Metodologiji izbora članova TIV-a.

Obrasci i dokumenti relevantni za iskaz interesa:

  1. Obrazac za iskaz interesa za znanstveno-istraživačke organizacije i Obrazac životopisa predstavnika;
  2. Obrazac za iskaz interesa poduzeća i Obrazac životopisa predstavnika;
  3. Obrasci za iskaz interesa organizacije i udruženja te Obrazac životopisa predstavnika organizacije ili udruženja.