Vrijednost inovativnih ideja u Hrvatskoj spremnih za investicijski ciklus veća od 5,5 milijardi kuna

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta danas je održana treća sjednica Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV) koje je osnovano odlukom Vlade Republike Hrvatske 5. srpnja 2018. godine radi koordinacije provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3), s ciljem učinkovitijeg korištenja potencijala za istraživanje, razvoj i inovacije.

Nacionalnim inovacijskim vijećem zajednički supredsjedaju čelnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti i obrazovanja, svaki u šestomjesečnom razdoblju. Na današnjoj je sjednici ministar Horvat predstavio rezultate postignute tijekom njegovog supredsjedanja NIV-om u proteklih šest mjeseci te najavio kako supredsjedanje Vijećem u narednom šestomjesečnom razdoblju preuzima ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Trećoj sjednici NIV-a prisustvovali su i predsjednici i zamjenici predsjednika tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koji su punopravni članovi Vijeća: predsjednik Tematskog inovacijskog vijeća za zdravlje i kvalitetu života prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednica Tematskog inovacijskog vijeća za promet i mobilnost mr. sc. Mija Šipek, predsjednik Tematskog inovacijskog vijeća za sigurnost g. Gordan Pešić, zamjenica predsjednika Tematskog inovacijskog vijeća za energiju i održivi okoliš gđa Ivana Lampek Pavčnik i zamjenik predsjednice Tematskog inovacijskog vijeća za hranu i bioekonomiju g. Anđelko Dobročinac.

Strateški okvir nacionalnog inovacijskog sustava definiran je kroz Strategiju poticanja inovacija RH 2014. – 2020. godine (SPI) i Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Cilj ovih strategija je povećanje ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, a jedan od načina ostvarivanja tog cilja je povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj. „ Strateški je cilj Republike Hrvatske povećanje ukupnih ulaganja u istraživanje i razvoj na 1,4 % BDP-a do 2020. godine.“, naglasio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta g. Darko Horvat. Ministar je u daljnjem izlaganju istaknuo značaj uspostave učinkovitog i dugoročno održivog nacionalnog inovacijskog sustava čiji su ključni dionici predstavnici poslovne zajednice.

Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) je krovno tijelo nacionalnog inovacijskog sustava RH i kao takvo ima najveću odgovornost za cjelokupni sustav, ali i odgovornost prema primarnoj zadaći, a to je sveukupna koordinacija provedbe S3. Uz NIV, važnu ulogu u inovacijskom sustavu ima i njegovo savjetodavno vijeće, Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI) kojim predsjeda državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta g. Mario Antonić. Ovo Vijeće fokusirano je na Strategiju poticanja inovacija, a njegove zadaće, između ostalog, su predlaganje mjera i izdavanje preporuka za poboljšanje inovacijskog sustava, odobravanje izvješća o stanju inovacija te dodjela priznanja i nagrada u području inovacija. Također, jedna od najvažnijih zadaća IVI-a je osiguranje preduvjeta za rad tematskih inovacijskih vijeća (TIV).

Odlukom IVI-ja formirano je 5 TIV-ova koji pokrivaju područja zdravlja i kvalitete života, energije i održivog okoliša, prometa i mobilnosti, sigurnosti te hrane i bioekonomije. TIV-ovi su glavna koordinacijska tijela za pojedina tematska prioritetna područja S3, a cilj im je osigurati smjernice razvoja i strateško upravljanje pojedinim područjem. Započeli su s radom u siječnju 2019., a temeljem javnih poziva koje su raspisali u ožujku 2019. prikupljena je i validirana ukupno 301 projektna ideja čime su stvoreni preduvjeti za bolju apsorpciju sredstva koja su Republici Hrvatskoj na raspolaganju u okviru budućih natječaja u području istraživanja, razvoja i inovacija. Ukupna vrijednost projekata koji se mogu razviti iz tih projektnih ideja je veća od 5,5 milijardi kuna.

Ministar Horvat je naglasio kako je upravo kroz rad 5 tematskih inovacijskih vijeća jasno identificiran inovacijski potencijal Republike Hrvatske te su stvorene pretpostavke za raspisivanje natječaja za dodjelu sredstava u području istraživanja, razvoja i inovacija tijekom 2019. godine. „Kroz rad TIV-ova dane su smjernice za raspisivanje natječaja „IRI 2“, jednog od planiranih natječaja namijenjenih poduzetnicima vrijednih više od 2,2 milijarde kuna. U takvoj arhitekturi inovativnog ekosustava nitko ne može zaustaviti ni jednu dobru privatnu inicijativu, jer poslovni sektor u TIV-ovima ima 70 % od ukupnog broja članova.“, naglasio je ministar.

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak je naglasila kako je od neizmjerne važnosti sinergijsko djelovanje znanosti i gospodarstva jer je u Republici Hrvatskoj nužan pomak prema inovativnim industrijama s dodanom vrijednošću koje su međunarodno konkurentne. „Bez značajnog iskoraka prema istraživanju, razvoju i inovacijama i prema sinergiji znanosti i gospodarstva mi šanse nemamo. Toga se moramo prihvatiti, ne samo u nacionalnim okvirima nego i u okvirima našeg djelovanja unutar Europske unije. Također, to se mora prepoznati u našim planovima za sljedeće financijsko razdoblje i sadašnjem svrsishodnom korištenju sredstava iz Europskih fondova“, istaknula je ministrica.

Predsjednik Tematskog inovacijskog vijeća za zdravlje i kvalitetu života prof. dr. sc. Dragan Primorac kazao je kako osnivanje TIV-ova predstavlja kontinuitet svega onoga što je Hrvatska pokušala napraviti u području istraživanja i inovacija od svoje samostalnosti, uz poseban naglasak na suradnju znanosti i gospodarstva.„Bez iskoraka u inovacije, koje će biti direktno primijenjene u svrhu razvoja gospodarstva, Hrvatska ne može napraviti pomak. Želim zahvaliti na mudrosti, na postojanosti i na odlučnosti da provedemo ovo što smo započeli i svaki član TIV-a koji sudjeluje u ovom projektu sudjeluje zato što u njega istinski vjeruje“, zaključio je Primorac.